ipogmdv
ИПО ЛИФТС развива своята дейност в две основни направления:

Производство и дилърство в сферата на машиностроенето и по- конкретно мотокари, товароподемна техника.

Oсновният акцент пада върху предоставяне на високо технологични и иновативни решения съобразени с индивидуалните изисквания на нашите клиенти от тежката промишленост, строителната, селскостопанската и транспортна индустрия в страната и зад граница.